BE +32 478 75 29 04
BG +359 89 912 79 99

KOSTPRIJSBEREKENING AUTOTRIP

van BELGIE / NEDERLAND naar BULGARIJE
Status : 05.09.2020

A. KOSTEN AUTOWEGTOL (vignet) *minimum periode*

  • Oostenrijk 10 dagen EUR 9,40
  • Hongarije 10 dagen EUR 13,50
  • Roemenië 7 dagen EUR 6,00
  • Bulgarije 7 dagen EUR 7,50

B. KOSTEN BRUG OVERGANG ROEMENIE – BULGARIJE (1 van beide is nodig)

  • Brug GIURGIU (RO) – RUSE (BG) EUR 6,00
  • Brug CALAFAT (RO) – VIDIN (BG) EUR 6,00

C. KOSTENRAMING BRANDSTOFFEN

Om de kostprijs van de brandstoffen te berekenen worden volgende variabelen gebruikt.

LET OP : Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen en zijn indicatief
Het staat tankstations vrij om af te wijken van deze prijzen.

prijzen
Benzine (E10)
Prijzen
Diesel (B7)
België€ 1,32€ 1,28
Nederland€ 1,68€ 1,30
Duitsland€ 1,25€ 1,06
Oostenrijk€ 1,06€ 1,02
Hongarije€ 1,06€ 1,06
Roemenië€ 0,91€ 0,93
Bulgarije€ 0,89€ 0,88

Totaal # km = 2.300 km (basis tot de brandstofkostberekening total trip)

gemiddelde prijs
benzine € 1,12
gemiddelde prijs
diesel € 1,10
gemiddeld verbruik à 5,90 km / 100 km€ 152€ 150
gemiddeld verbruik à 6,90 km / 100 km€ 178€ 175
gemiddeld verbruik à 7,90 km / 100 km€ 204€ 200

Ter info : vermelding aantal km per land dat wordt doorkruist

route via Vidinroute via Ruse
Duitsland727 km727 km
Oostenrijk341 km341 km
Hongarije364 km364 km
Roemenië453 km708 km
de afstanden voor België en Nederland en Bulgarije worden niet vermeld daar deze afhankelijk zijn
van enerzijds de startplaats en anderzijds de plaats van aflevering

Alle vermelde bedragen en afstanden zijn louter indicatief.
Zij kunnen wijzigen ingevolge aanpassingen van de reële prijzen en
wijzigingen in de gebruikelijke route ten gevolge van de situatie ter plaatse tijdens de rit.

route via grensovergang Calafat (RO) – Vidin (BG)

ROUTE naar grensovergang  GIURGIU (RO) – RUSE (BG)

route via grensovergang Giurgiu (RO) – Ruse (BG)

Hoe & Wat inzake autobelastingen in Bulgarije

Er zijn 2 soorten belastingen die JAARLIJKS moeten betaald worden :


A. Het Vignet.
Dit is een taks die moet betaald worden om gebruik te maken van bijna alle wegen.
Het is aangewezen deze taks te betalen, teneinde geen boetes te ontvangen, deze kunnen hoog oplopen (lv 70 voor 1 dag).
Je kan deze betalen per maand, per kwartaal of per jaar.

Er zijn verschillende tarieven voor personenwagens en vrachtwagens en bussen. Wij beperken ons hier tot deze van personenwagens. Voor andere voertuigen kan je deze steeds raadplegen op https://web.bgtoll.bg/ die ook beschikbaar is in het Engels.

Vignetprijzen voor een personenwagen met een MTM van 3.500 kg, dd. 05.09.2020

Bron : https://www.touring.be/nl/info/kom-alles-te-weten-over-bulgarije

B. De jaarlijkse autobelasting (ook circulatietaks genoemd).
Deze taks is een gemeentelijke bevoegdheid.
Hierdoor is het onmogelijk om een éénduidig overzicht te geven van deze taksen.
We trachten een algemeen beeld te schetsen van hoe deze fiscaliteit werkt, maar steeds onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor een concrete berekening doe je best beroep op de officiële diensten of een boekhouder die gevestigd is op de locatie waar je een voertuig wenst in te schrijven.

Voor personenauto’s stelt de gemeenteraad het bedrag van de belasting op basis van het motorvermogen, aangepast met een factor afhankelijk van het bouwjaar, als volgt vast:

1. tot en met 37 kW – van BGN 0,34 tot 1,02 per 1 kW;
2. van 37 kW tot 55 kW – van BGN 0,40 tot 1,20 per 1 kW;
3. van 55 kW tot 74 kW – van BGN 0,54 tot 1,62 per 1 kW;
4. van 74 kW tot 110 kW – van BGN 1,10 tot 3,30 per 1 kW;
5. meer dan 110 kW – van BGN 1,23 tot 3,69 per 1 kW;

Afhankelijk van het bouwjaar wordt de belasting vermenigvuldigd met de volgende factoren:
Aantal jaren sinds de factor productiejaar, inclusief het productiejaar

Meer dan 14 jaar             vermenigvuldigd met 1,0
Van 5 tot 14 jaar              vermenigvuldigd met 1,5
Tot 5 jaar                         vermenigvuldigd met 2,8
(dus hoe jonger het voertuig, hoe duurder de circulatie taks)

De gemeenteraad stelt de belasting voor aanhangwagens van personenauto’s als volgt vast:
1. vrachtaanhangwagen – van BGN 5 tot 15;
2. kampeeraanhanger – van BGN 10 tot 30;

Voor voertuigen die in het lopende jaar zijn aangeschaft of geregistreerd, wordt de belasting betaald binnen twee maanden na de datum van aanschaf, respectievelijk na hun registratie, ten bedrage van 1/12 deel van de jaarlijkse belasting voor elke maand tot het einde van het jaar, inclusief de maand van aanschaf of registratie.

Betaling van de belasting is een voorwaarde voor regelmaat bij de jaarlijkse technische keuring van het voertuig. Betaling van de belasting wordt aangetoond door overlegging van een document dat is afgegeven of gewaarmerkt door de gemeente.

Kentekenplaten (vreemdelingen die tijdelijk in het land verblijven krijgen blauwe kentekenplaten), montage, technische keuring, aanvragen, verklaringen, inschrijfgeld, kentekenbewijs, referenties, vignetten, etc.

Overige vergoedingen Inschrijving en motorrijtuigenbelasting zijn voor sommige motorvoertuigcategorieën niet nodig.

De volgende categorieën voertuigen zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting:de voorrangsvoertuigen van overheidsinstanties en door de overheid gefinancierde organisaties, ambulances en brandweerwagens van andere personen, en die van het Staatsagentschap voor bijzondere operaties voor het uitvoeren van bij wet voorgeschreven activiteiten;

de voertuigen van diplomatieke missies en consulaten onder voorwaarden van wederkerigheid;

de voertuigen van het Bulgaarse Rode Kruis, indien gebruikt voor de doeleinden van de organisatie;

personenauto’s met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 000 cm³ en een vermogen van niet meer dan 117,64 kW die eigendom zijn van personen met een handicap van meer dan 50 procent;

Elektrische auto’s, motoren en bromfietsen zijn vrijgesteld van belasting.

Als het autobezit wordt overgedragen, betaalt de nieuwe eigenaar geen belasting als de vorige eigenaar heeft betaald tot het einde van het kalenderjaar.

Er is geen belasting verschuldigd voor voertuigen waarvan de inschrijving is beëindigd vanaf de maand volgend op de maand van beëindiging van de inschrijving. Er is geen belasting verschuldigd voor autowrakken waarvoor een wettelijk instrument voorziet in een leveringsplicht voor demontage, na beëindiging van de inschrijving en het overleggen van een verklaring dat ze voor demontage zijn afgeleverd.

Voor voertuigen met een motorvermogen van niet meer dan 74 kW inclusief die zijn uitgerust met actieve katalytische apparaten en die niet vallen in de milieucategorieën Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 en EEV, wordt de belasting voor het betreffende jaar bepaald onder artikel 55 betaald. met een verlaging van 20 tot 40 procent bij besluit van de gemeenteraad.

Voor voertuigen met een motorvermogen van niet meer dan 74 kW die vallen binnen milieucategorieën Euro 3 en Euro 4, wordt de belasting op grond van artikel 55, leden 1 en 3, betaald met een vermindering van 50 procent, en voor voertuigen die binnen Euro 5 en Euro 6 vallen wordt betaald met een korting van 60 procent.

Milieucategorieën Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 en EEV worden gecertificeerd door het overleggen van bewijsstukken dat het voertuig voldoet aan de milieucategorie gespecificeerd door de fabrikant.

Bron : https://www.banskotouristinformation.com/locals/car-registration

Meer info vind je op https://www.minfin.bg/en/779